Video aan het laden
S2S bevat
Voor de Coach:
 • een video bibliotheek met oefeningen, kan en klare trainingen en uit externe bronnen.
 • voorbereiden trainings periode, seizoen en ontwikkelings plannen.
 • wedstrijd management
 • communicatie systeem
 • verslagen en statistieken voor de teams en spelers
 • ontwerp hulmiddelen om de oefeningen voor te bereiden
 • informatie voor ouders
Voor de speler:
 • thuis trainen
 • wees voorbereid op de trainingen
 • Archief per seizoen wordt bij gehouden
Voor het Bestuur
 • overzicht van alle coach en training activiteiten
 • veld indeling
 • materiaal beheer
 • kwaliteits verzekering
 • informatie systeem
Bevat nu ook: Kant-en-klare training sessies per leeftijdsgroep met selectie van favoriete oefeningen
Product verbeteringen zijn in de prijs inbegrepen

Gebruiks termen

Home
Dit is een vertaling vanuit het Engels wij verwijzen u naar de orginele Engelse inhoud. De voorwaarden voor het gebruik van deze website en software is ter beschikking gesteld op website.
Alles wat u ziet of leest op deze website, en/of in de computerprogramma's ter beschikking gesteld over de website, zijn copyrighted en kunnen niet behalve zoals voorzien in deze termen van gebruik (of in tekst op de website) zonder, vooraf, geschreven toestemming van Support to Sport AS worden gebruikt ZOALS (hierna genoemd S2S).

Deze voorwaarden worden op de datum van kracht dat u start met het gebruik van de website.

Wachtwoord en Gebruikersbenaming, die naar u met betrekking tot uw abonnement van vergunning wordt gecreërd, zijn persoonlijk en kunnen niet aan derden worden gegeven, alleen uw ouders of dichtst samenwonende verwanten. Bij misbruik van uw Wachtwoord of Naam van de Gebruiker zal S2S het recht hebben uw vergunning zonder enige compensatie voor u onmiddellijk te beeindigen.

S2S houdt zich het recht voor deze voorwaarden te veranderen op elk ogenblik door een vermelding op zijn website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om op regelmatige basis de gebruikersrechten te bekijken, evenals de verklaring en het Auteursrecht van de Privacy. Uw voortdurend gebruik van de website zal uw goedkeuring aan dergelijke veranderingen bevestigen.

U komt overeen om deze website voor deze doeleinden te gebruiken en u garandeert aan S2S dat u deze website voor geen ander doel zult gebruiken. Voorwaarden en berichten en/of toepasselijke wet onwettig of verboden is.

De informatie, de namen, de beelden, de emblemen, de gegevensbestanden en de pictogrammen en audio of videoclips welke worden verstrekt op deze website is onderworpen aan beschikbaarheidsbasis. S2S probeert ervoor te zorgen dat de informatie over deze website nauwkeurig is en volledig ter beschikking wordt gesteld, ZONDER ENIGE VERTEGENWOORDIGING OF GOEDKEURING EN ZONDER ENIGE GARANTIE VAN ENIGE SOORT, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, OMVATTEND MAAR NIET WORDT BEPERKT AAN, IMPLICEERDE GARANTIES VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-OVERTREDING, VERENIGBAARHEID, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID, IN DE VOLLEDIGE MATE TOELAATBAAR DOOR DE TOEPASSELIJKE WET.
S2S NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE SOORT DOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE HET GEVOLG IS, EN/OF PROGRAMMA'S TER BESCHIKKING GESTELD VAN U OVER DEZE WEBSITE, DIE BEPERKINGEN OMVAT, INDIRECTE, BIJKOMENDE, BESTRAFFENDE OF GEWICHTIGE SCHADE VAN HET GEBRUIK OF HET VERLIES VAN GEBRUIK HET GEVOLG ZIJN, GEGEVENS OF GEEN PRODUCTEN LEIDEN DIE HETZIJ IN CONTRACT, ACHTELOOSHEID OF ANDERE TORTUOUS ACTIE DIE UIT OF ZICH MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE VOORDOEN. GELIEVE TE MERKEN OP DAT SOMMIGE JURISDICTIES DE UITSLUITING MOGEN NIET TOESTAAN OF DE IMPLICIETE GARANTIES EN ZO ENKELE UITSLUITINGEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. S2S NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID EN KAN VOOR WELKE SCHADE AAN OF VIRUSSEN AANSPRAKELIJK ZIJN DAT MEI UW MATERIAAL VAN DE COMPUTER OF ANDER BEZIT WEGENS UW TOEGANG TOT, GEBRUIK VAN OF VAN HET DOORBLADEREN VAN DEZE WEBSITE OF UW HET DOWNLOADEN VAN MATERIALEN, GEGEVENS, TEKST, BEELDEN, VIDEO OF AUDIOCLIPS BEÏNVLOEDT.

Alle persoonsgegevens, b.v. uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail richten dat u aan de website via elektronische post of anders overbrengt, worden gebruikt door S2S overeenkomstig de verklaring van Persoonsgegevens die op deze website wordt gevonden.

Deze website kanlinks aan andere websites bevatten die door partijen buiten S2S in werking worden gesteld en dergelijke links worden voorzien voor uw slechts gemak. S2S CONTROLEERT DERGELIJKE WEBSITES NIET EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HUN INHOUD. S2S DE OPNEMING VAN VERBINDINGEN MET ANDERE WEBSITES IMPLICEERT GEEN GOEDKEURING VAN HET MATERIAAL OP DERGELIJKE WEBSITES VAN VERENIGING MET HUN OPERATORS.

S2S kan uw commentaren, e-mail, overzichten, besprekingen, praatjes, of geposte transmissies op prikborden of andere communicatie faciliteit op de website van tijd tot tijd controleren of herzien. Het is onder geen verplichting dit te doen en veronderstelt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid die van de inhoud van zulk mededelingen of om welke fout, belastering, aansprakelijk, laster, weglating het gevolg zijn van ergenis, obsceniteit, pornografie, profanity of onnauwkeurigheid in dergelijke informatie binnen deze website.De verantwoordelijkheid hiervan lig volledig in handen van de club met de gebruikers.

Als gebruiker van deze communale gebieden komt u overeen alleen te verzenden en te ontvangen die met het bijzondere forum juist en verwant zijn. U bent het ermee eens dat u niet zult belasteren, zult misbruiken, zult kwellen, zult besluipen, of anders publiceren, de rechten van andere gebruikers remmen, zult dreigen, posten om het even welke ongepaste, lasterlijke, overtredende, onfatsoenlijke, obscene, pornographic of onwettige materiaal of informatie uploaden of verdelen.

S2S zal volledig met elk gezag of samenwerken hof die van de wetshandhaving of aan ons verzoeken opdracht geven om de identiteit van iedereen te onthullen die zulk materiaal of informatie posten.

U zult geen materiaal op deze website plaatsen van anderen behoudens uzelf tenzij er zwart op with toestemming is van de eigenaar . U verleent S2S (en anderen gemachtigd door S2S) het onbeperkte recht te gebruiken reproduceert, verdeelt en vertaalt en uitgeeft welk materiaal u op de website plaatst.


Als er een conflict tussen deze condities ,voorwaarden en regels en/of specifieke termijnen van gebruik dat op deze website met betrekking tot specifiek materiaal verschijnt toen is zullen de laatstgenoemden heersen. Deze voorwaarden worden geregeerd en overeenkomstig Noorse wet ontleed. De geschillen die hieruit komen zijn uitsluitend aan de jurisdictie van de hoven van Noorwegen onderworpen.

Als deze voorwaarden niet geheel worden geaccepteerd hebt u geen toestemming om tot de inhoud van deze website toegang te hebben en wordt toegang onmiddellijk geblokkeerd.
PRINT
Upgrade naar volledige toegang
Upgrade naar volledige toegang
Speler licentie is vereist voor deze speler.

Dit geeft de speler en u, evenals andere coaches op het team, volledige toegang tot de hele speler ontwikkeling sectie voor de speler.

In de sectie speler ontwikkeling richt zich op elke speler - niet alleen op het team.